Με μεγάλη εμπειρία στο παιδί και τις δερματοπάθειες της παιδικής ηλικίας, στο Δερματολογικό Τμήμα της ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ αντιμετωπίζεται υπεύθυνα όλο το φάσμα των παθήσεων που εμφανίζονται κατά τη γέννηση (γενοδερματοπάθειες), τη νεογνική και την παιδική ηλικία.

Με τη βοήθεια σύγχρονου εξοπλισμού, εξασφαλίζουμε την ανώδυνη αποκατάσταση καθημερινών προβλημάτων της παιδικής ηλικίας (μυρμηγκιές, μολυσματική τέρμινθος κλπ) αλλά και τη χαρτογράφηση ελιών (σπίλων) του δέρματος.

Σοβαρές δερματοπάθειες ή θεραπείες που χρήζουν ειδικής νοσοκομειακής φροντίδας (πχ. έναρξη θεραπείας αιμαγγειωμάτων) αντιμετωπίζονται σε συνεργασία με το Δερματολογικό Τμήμα και την Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Παίδων ΜΗΤΕΡΑ.